Uluslararası Sağlık Turizm Acentesi
Lokman Hekim

Hızlı Menü

Lokman Hekim

Misyonumuz
Toplum ve tıp ahlakına sadık kalarak, insan odaklı bir sağlık hizmeti anlayışında; mükemmeli yakalamak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Vizyonumuz
Bilimsel gelişmelerin ödünsüz takipçisi, çağdaş teknoloji kullanımında öncü bir kuruluş olarak; modern, temiz ve ferah mekânlarda, kaliteli, hızlı, güvenli, şefkatli ve ekonomik sağlık hizmetimizle “hastane denince akla ilk gelen marka bir kuruluş” olmaktır.

Temel İlke ve Değerlerimiz
- Etkililik
- Verimlilik
- Sağlıklı Çalışma Yaşamı
- Hasta Güvenliği
- Hakkaniyet
- Hasta Odaklılık
- Uygunluk
- Zamanlılık
- İnsana Saygı

Kalite Politikamız
Yasal esaslar ve standartlar doğrultusunda;
1. Güvenilir, ekonomik, hızlı, son teknoloji ile desteklenen, kaliteli sağlık hizmetini sunmayı,
2. Tıp ve uygarlık etiği kurallarına uymayı,
3. Hasta ve yakınlarının haklarını korumayı, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak hasta memnuniyetini sağlamayı,
4. Çalışanlarımızın desteğini, katılımını ve memnuniyetini sağlamayı,
5. Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmayı,
6. Kalite yönetim sistemi şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirip, geliştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

TRG © 2019. Tüm Hakları Saklıdır.