Uluslararası Sağlık Turizm Acentesi
Check-Up Paketleri

Check-Up Paketleri

1. KAPSAMLI CHECK-UP (ERKEK)

Dahiliye Muayenesi
- Açlık Kan Şekeri (AKŞ)
- Tokluk Kan Şekeri
- HbA1c
- AST
- ALT
- GGT
- ALP
- Tam Kan Sayımı (En az 18 Parametre)
- Üre (Bun)
- Kreatinin
- Tan İdrar Tahlili (TİT)
- Sedimantasyon
- TSH
- Serbest T3
- Serbest T4
- HBsAG
- Anti HBs
- ASO
- CRP
- RF
- Solunum Fonksiyon Testi
- Akciğer Grafisi
- Kolonoskopi
- Gastroskopi

Kardiyoloji Muayenesi
- Total Kolesterol
- LDL
- HDL
- Trigliserid
- Elektrokardiyografi (EKG)
- Ekokardiyografi (EKO)
- Efor Testi

Üroloji Muayenesi
- Serbest PSA
- Total PSA

Genel Cerrahi Muayenesi
- CEA
- Ca 19-9
- CA 125
- Tüm Batın Ultrasonografi
- Troid USG

 

2. KAPSAMLI CHECK-UP (KADIN)

Dahiliye Muayenesi
- Açlık Kan Şekeri (AKŞ)
- Tokluk Kan Şekeri
- HbA1c
- AST
- ALT
- GGT
- ALP
- Tam Kan Sayımı (En az 18 Parametre)
- Üre (Bun)
- Kreatinin
- Tan İdrar Tahlili (TİT)
- Sedimantasyon
- TSH
- Serbest T3
- Serbest T4
- HBsAG
- Anti HBs
- ASO
- CRP
- RF
- Solunum Fonksiyon Testi
- Akciğer Grafisi
- Kolonoskopi
- Gastroskopi

Kardiyoloji Muayenesi
- Total Kolesterol
- LDL
- HDL
- Trigliserid
- Elektrokardiyografi (EKG)
- Ekokardiyografi (EKO)
- Efor Testi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
- Smear

Genel Cerrahi Muayenesi
- CEA
- Ca 19-9
- CA 125
- Tüm Batın Ultrasonografi
- Meme USG
- Troid USG
- Mamografi

TRG © 2019. Tüm Hakları Saklıdır.